رشد ماه به ماه نوزاد تا 12 ماهگی

به گزارش مجله آراد، از زمان تولد تا یکسالگی شاهد رشد ماه به ماه نوزاد خواهیم بود که این رشد شامل رشد حرکتی، رشد چشم ها و حرکات دست ها، رشد شنوایی و تکلم، رشد اجتماعی و بازی کردن کودک می باشد. در این مقاله توضیحاتی در مورد همه انواع رشد نوزادان از ابتدای تولد تا 12 ماهگی بیان شده است.

رشد ماه به ماه نوزاد تا 12 ماهگی

رشد نوزاد در 30 روز اول تولد سریع است، گرچه در هفته اول تولد، نوزاد 10 درصد وزن خود را به علت شیر کافی نخوردن و کاهش آب بدن، از دست می دهد ولی این کاهش وزن، در آینده جبران شده و روزانه 30 گرم به وزن او اضافه می گردد. نوزاد در این دوره حرکاتی به بدن و اندام های خود می دهد و دست های خود را باز و بسته می نماید. در این دوران نوزاد سر خود را به طرف صدای مادر می چرخاند و این عمل نشانه رشد شناختی نوزاد است.

رشد ماه به ماه نوزاد در سه ماه اول تولد

رشد ماه به ماه نوزاد: رشد حرکتی

 • موقعی که نوزاد سالم را به شکم بخوابانیم، صورت خود را به یک طرف می چرخاند تا تنفس کرده و خفه نگردد.
 • کودک در 4 تا 6 هفتگی، هنگام عوض کردن کهنه ها ممکن است تبسم نماید (لبخند واکنشی) که موجب خوشحالی مادر می گردد.
 • در این سن انگشتان دست او که قبلا بسته بوده باز شده است. موقعی که او را به شکم بخوابانید سر خود را مختصری بالا می برد.
 • کودک در سن 12 هفتگی سعی می نماید با دست خود با اشیا مختلف تماس پیدا کند. اگر این تماس کامل باشد، کودک می تواند برای زمان کوتاهی چیزی در دست بگیرد.
 • اگر کودک را در این سن به پشت بخوابانیم، دست ها را نزدیک به هم می نماید و بازوهایش را تکان می دهد و جلو و عقب می برد.

رشد چشم ها و حرکات با دست

 • نوزاد معمولاً قادر است در روز های اول زندگی به روشنایی یا به جسمی شفاف و روشن توجه کند و حتی می تواند چند درجه ای با چشمانش چیزی را دنبال کند.
 • نوزاد در چهار هفتگی به پنجره یا دیوار شفاف و به صورت مادر خود در هنگام شیر خوردن خیره می گردد.
 • در شش هفتگی به عنوان دفاع، قادر است چشمک بزند.
 • در سن دو ماهگی در یک کمان 180 درجه روشنایی را دنبال می نماید.
 • در سه ماهگی می تواند جغجغه ای را برای مدت کوتاهی در دست بگیرد.

رشد شنوایی و تکلم

 • در یک ماهگی، صدای شدید و ناگهانی سبب سفت شدن، دراز کردن دست ها یا چشمک زدن و گریه کردن نوزاد می گردد.
 • در سه ماهگی صدای بلند سبب پریشانی و اضطراب کودک می گردد، ولی با شنیدن صدای مادر آرام می گیرد.
 • در این سن اگر احساس رضایت و خشنودی کند، صدای بغبغو و غل غل از خود در می آورد.
 • موقعی که صدای مربوط به تهیه شیر را می شنود، ممکن است لب های خود را بمکد یا به هم بزند.

رشد اجتماعی و بازی کردن کودک

 • کودک در سه ماهگی، هنگام شیر خوردن، بدون به هم زدن پلک ها به صورت مادر خیره می گردد.
 • حمام کردن و شیر دادن کودک سبب تبسم او می گردد و با دست و پا و صورت واکنش خشنودی از خود نشان می دهد.
 • اگر در این سن کودک قلقک گردد، ممکن است واکنش ارضا و خوشی نشان دهد.
 • اگر کودکی در این سن، در زمان برقرار کردن رابطه و صحبت کردن لبخند نزند و واکنشی از خود نشان ندهد، ممکن است از نظر رشدی عقب باشد یا هنوز این مهارت را نیاموخته باشد.

برای مطالعه کامل تغییرات و مراحل رشد نوزاد در این دوران و آشنایی با فعالیت های آموزشی متناسب با هر مرحله به مقالات زیر مراجعه کنید:

 • راهنمای کامل رشد نوزاد یک ماهه
 • راهنمای کامل رشد نوزاد دو ماهه
 • راهنمای کامل رشد نوزاد سه ماهه

رشد ماه به ماه نوزاد از سه تا شش ماهگی

رشد ماه به ماه نوزاد: رشد حرکتی

 • اگر کودک را در سه ماهگی به شکم بخوابانیم، در حالی که روی دست هایش تکیه کرده سر خود را بلند می نماید.
 • در پنج تا شش ماهگی اگر کودک را به پشت بخوابانیم و دست هایش را بگیریم سر خود را بالا می برد.
 • در این سن، کودک دست هایش را بالا می آورد تا او را بلند و بغل کنید. اگر دست او گرفته گردد سعی می نماید تنه خود را بالا بکشد و بنشیند.
 • در شش ماهگی اگر اطراف او چند بالش گذاشته گردد، در حالی که سر و گردن و پشت او صاف است، می تواند بنشیند.
 • بعضی از بچه ها در سن پنج تا شش ماهگی یاد می گیرند که بغلتند، ابتدا از جلو به پشت، سپس از پشت به جلو. عمل غلتیدن موجب خوشحالی کودک می گردد.
 • در این زمان به علت زیاد شدن تحرک کودک، ممکن است از ارتفاعی بیفتد، بنابراین مادر باید کاملاً مواظب او باشد و در جایی بلند حتی در وسط تختخواب او را رها نکند.

رشد چشم ها و حرکات دست ها

 • اگر اسباب بازی یا چیز دیگری توجه کودک را جلب کند، سر و چشم خود را در جهات مختلف حرکت می دهد و دست های خود را بالا می برد تا آن را بگیرد.
 • اسباب بازی را با تمام دست می گیرد و از یک دست به دست دیگر می دهد.
 • اگر اسباب بازی بیفتد، آن را دنبال می نماید و پس از افتادن، اگر در معرض دید او نباشد به آن اهمیت نمی دهد.

رشد تکلم و شنوایی

 • کودک صداها را با آهنگ خوش، ادا می نماید.
 • صداهای یک سیلابی مانند آ آ، گو گو، از خود در می آورد.
 • سر خود را به طرفی که صدای مادرش را می شنود می گرداند. او خوشحالی خود را با غو غو کردن یا جیغ زدن نشان می دهد.

رشد اجتماعی و بازی کردن

 • کودک در چهار ماهگی، در هنگام تماس و برقرار کردن رابطه با دیگران ممکن است بلند بخندد و در موقعی که این رابطه قطع می گردد، اظهار ناخشنودی کرده و گریه می نماید.
 • کودک از چهار ماهگی ممکن است صورت مادرش را از اشخاص دیگر تشخیص دهد.
 • در سرانجام شش ماهگی کودک طبیعی ترجیح می دهد با افرادی که از او حفاظت می کنند تماس داشته باشد و به آن ها نزدیک گردد.
 • کودک در این سن دو دست خود را به طرف اسباب بازی برده، آن را می گیرد و به دهان می برد.
 • موقعی که کودک از وجود پا و انگشتان پای خود آگاه شد، آن را در دست می گیرد و حتی به دهان می برد.

برای مطالعه کامل تغییرات و مراحل رشد نوزاد در این دوران و آشنایی با فعالیت های آموزشی متناسب با هر مرحله به مقالات زیر مراجعه کنید:

 • راهنمای کامل رشد نوزاد چهار ماهه
 • راهنمای کامل رشد نوزاد پنج ماهه
 • راهنمای کامل رشد نوزاد شش ماهه

رشد ماه به ماه نوزاد از شش تا نه ماهگی

رشد ماه به ماه نوزاد: رشد حرکتی

 • کودک در هفت ماهگی در حالی که روی شکم خوابیده است، قادر است شیء را تعقیب کند و اگر در دسترس او باشد آن را بردارد.
 • در هشت ماهگی بدون کمک و تکیه گاه در حالی که ستون فقرات او خم نیست، می نشنید.
 • در سن نه ماهگی اگر دو دست او گرفته گردد، می تواند برای مدت کوتاهی بایستد و حتی چند قدم بردارد.
 • در نه تا ده ماهگی بیشتر بچه ها یاد گرفته اند که چهار دست و پا راه بروند.

رشد چشم ها و حرکات دست ها

 • کودک از شش تا نه ماهگی به جای دریافت اشیا با کف دست خود، آن ها را با شست و انگشتانش می گیرد.
 • در نه ماهگی به دلیل حس کنجکاوی، انگشت سبابه (انگشت نشان) خود را به اشیا می زند و لمس می نماید.
 • در این سن است که کودک با شست و انگشتان خود می تواند یک گلوله را به صورت حرکت گاز انبری بردارد و تکه شکلات و شیرینی را پس از برداشتن با انگشتان خود نگه دارد.

رشد تکلم و شنوایی

 • کودک از هفت ماهگی می تواند سر خود را به طرف محل صدایی که در اطراف او ایجاد شده است بچرخاند.
 • کودک در هشت ماهگی امکان دارد کلمات بی صدا و نامفهومی مانند بابا، بابا، ماما، ماما، دادا بدون اینکه برای او معنی واقعی داشته باشند، ادا کند.
 • در نه ماهگی ممکن است سرفه یا صدای افراد را تقلید کند و برای جلب توجه دیگران فریاد بکشد و یا دست خود را به عنوان خداحافظی تکان دهد.

رشد اجتماعی و بازی کردن

 • کودک در نه ماهگی، هنگام شیر خوردن، بطری شیر را با هر دو دست می گیرد.
 • نان و بیسکویت را با دست گرفته و گاز می زند و می خورد.
 • صورت خود را در مقابل نا آشنایان مخفی می نماید.
 • موقعی که شی مطلوب او یا اسباب بازیش را مخفی کنند، گریه می نماید تا آن را به دست آورد.
 • زنگوله و جغجغه را می تواند با دست بگیرد و بجنباند.
 • در نه ماهگی برای مادر دیگر مشکل است کودکی را که قبلا به سادگی به خواب می رفته، به راحتی بخواباند. موقعی که مادر می خواهد از اتاق برود کودک گریه می نماید و صحبت کردن مادر با او آرامش می نماید.

برای مطالعه کامل تغییرات و مراحل رشد نوزاد در این دوران و آشنایی با فعالیت های آموزشی متناسب با هر مرحله به مقالات زیر مراجعه کنید:

 • راهنمای کامل رشد نوزاد هفت ماهه
 • راهنمای کامل رشد نوزاد هشت ماهه
 • راهنمای کامل رشد نوزاد نه ماهه
 • راهنمای کامل رشد نوزاد ده ماهه
 • راهنمای کامل رشد نوزاد یازده ماهه

رشد ماه به ماه نوزاد در دوازده ماهگی (یک سالگی)

مادر پس از 12 ماه پرستاری طاقت فرسا از کودک خود، موقعی که شمع اولین جشن تولد او را روشن می نماید، خود را در دلپذیرترین و خوش ترین لحظات زندگی احساس می نماید.

رشد ماه به ماه نوزاد: رشد حرکتی

 • کودک در 12 ماهگی در حالی که می خزد، می تواند دو دست خود را به لوازم خانه تکیه دهد و خود را بالا بکشد و هم چنین در حالی که می خزد، از پله ها بالا برود.
 • در 12 ماهگی کودک ممکن است اولین قدم های ناثابت خود را بدون کمک بردارد، او ابتدا پا ها را گشاد می گذارد و دست ها را برای تعادل بدن باز نگه می دارد. شما باید به او اجازه دهید بدون کفش در اتاق و با کفش خارج از اتاق راه برود.
 • چون کودک در این سن ارزش راه رفتن را درک می نماید، علاقه او به اسباب بازی مخصوصاً چیزی که بتواند هل بدهد بیشتر می گردد و بدین طریق به او کمک می گردد که راه رفتن را یاد بگیرد.

رشد چشم ها و حرکات دست ها

 • کودک در 12 ماهگی به حیوانات و وسایل موتوری علاقه مند می گردد.
 • در این سن به عکس ها نگاه می نماید، از این رو خواندن داستان و نشان دادن عکس ها به آموختن او کمک می نماید.
 • کودک در 12 ماهگی احساس استقال و خود مختاری می نماید، مخصوصاً از نظر غذا خوردن و برای خوردن به غذا هایی که بتواند با انگشتان خود بگیرد تمایل بیشتری دارد، بنابراین آزاد گذاشتن او سبب می گردد که کودک غذای بیشتری بخورد.
 • کودک در این سن تکه نان یا شیرینی را با شست و نوک انگشتانش می گیرد و حتی ترجیح می دهد که این کار را با یک دست انجام دهد.
 • هم چنین می تواند مکعب های کوچک را به هم بزند و اسباب بازی را از دست خود بیندازد و آن را تماشا کند.
 • او برای ارضای حس کنجکاوی، دست های خود را به عنوان وسیله ای برای درک اشیا و اجسام و حتی لمس صورت پدر خود، به کار می گیرد.

رشد تکلم و شنوایی

 • کودک در یک سالگی ممکن است یک کلمه را بفهمد و تکرار کند.
 • ممکن است با رفتار خود نشان دهد که نام بعضی از اشیا را می داند.
 • او در این سن به فرمانی که به او داده می گردد عمل می نماید و شی را که در دست دارد اگر از او خواسته گردد، به خواهنده می دهد.
 • در سن 12 ماهگی اگر نام کودک را صدا کنید، معمولاً سر خود را برمی گرداند.

رشد اجتماعی و بازی کردن

 • کودک در 12 ماهگی می تواند فنجان را بدون کمک با دو دست بگیرد و از لیوان مایعات بنوشد.
 • کودک از اسباب بازی هایی که حرکت و صدا دارند خوشش می آید و می تواند مکعب های چوبی را داخل فنجان بیندازد و آن را دوباره درآورد، بنابراین مادر باید تعدادی مکعب و اشیا پلاستیکی در اختیار او قرار دهد تا ساعت ها با آن ها بازی کند.
 • کودک در این سن ممکن است موقعی که شانه را در دست می گیرد بفهمد که شانه برای شانه زدن موی سر به کار می رود و سر خود را شانه کند.

برای مطالعه کامل تغییرات و مراحل رشد نوزاد در این دوران و آشنایی با فعالیت های آموزشی متناسب با هر مرحله به مقاله زیر مراجعه کنید:

 • راهنمای کامل رشد کودک یک ساله (دوازده ماهگی)

برای مطالعه بیشتر در مورد رشد کودک مقاله مراحل رشد نوزاد: اولین سال تولد، نوزادان چگونه رشد می کنند؟ را بخوانید و از نمودارهای رشد نوزاد نیز کمک بگیرید.

منبع: setare.com
انتشار: 27 بهمن 1399 بروزرسانی: 27 بهمن 1399 گردآورنده: aradbld.ir شناسه مطلب: 1559

به "رشد ماه به ماه نوزاد تا 12 ماهگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشد ماه به ماه نوزاد تا 12 ماهگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید